Ambulance

De ambulanceritten in de gemeenten Leerdam en Lingewaal worden verzorgd door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid. De gemeenten worden omringd door 5 ambulanceposten (3x Gelderland-Zuid en 2x Zuid-Holland Zuid).

Ambulanceposten rondom Leerdam en Lingewaal

  • Culemborg (Let op: Deze post is niet 24/7 bezet met een ambulance, in brandweerkazerne)
  • Gorinchem (Let op: Deze post is niet 24/7 bezet met een ambulance, satellietpost bij ziekenhuis)
  • Meerkerk (2 ambulances)
  • Rumpt (3 ambulances)
  • Waardenburg (Let op: Deze post is niet 24/7 bezet met een ambulance, in brandweerkazerne)

Ambulanceposten in de regio:

VOORWAARDE SCHEPPEND
Om de gebiedsdekking van een regio optimaal te houden, kan ervoor worden gekozen een Voorwaarde Scheppende (VWS) rit uit te voeren. Dit wordt alleen uitgevoerd als er in een bepaalde regio geen ambulance beschikbaar is. Er wordt dan een andere ambulance gevraagd vanuit die regio meldingen uit te voeren.

De meldkamercentralist bepaalt uiteindelijk of dit nodig is. Als dit het geval blijkt, dan wordt de ambulance naar een VWS-post gestuurd. Dit kunnen gewone ambulanceposten zijn, maar ook standplaatsen bij een brandweerkazerne. Als de eerste ambulance weer beschikbaar is, wordt de rit beëindigd en keert iedereen terug naar de eigen post.