Ambulance

De ambulanceritten in de gemeenten Vijfheerenlanden en West Betuwe worden hoofdzakelijk verzorgd door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de Regionale Ambulance voorzieningen Utrecht (RAVU). In de gemeenten bevinden zich 4 ambulanceposten

Ambulanceposten in de regio:


VOORWAARDE SCHEPPEND
Om de gebiedsdekking van een regio optimaal te houden, kan ervoor worden gekozen een Voorwaarde Scheppende (VWS) rit uit te voeren. Dit wordt alleen uitgevoerd als er in een bepaalde regio geen ambulance beschikbaar is. Er wordt dan een andere ambulance gevraagd vanuit die regio meldingen uit te voeren.

De meldkamercentralist bepaalt uiteindelijk of dit nodig is. Als dit het geval blijkt, dan wordt de ambulance naar een VWS-post gestuurd. Dit kunnen gewone ambulanceposten zijn, maar ook standplaatsen bij een brandweerkazerne. Als de eerste ambulance weer beschikbaar is, wordt de rit beëindigd en keert iedereen terug naar de eigen post.